latinica | english

Монетура

Ради упознавања прво стручне, а затим и шире јавности с вођењем монетарне политике, Народна банка Србије је осмислила друштвену игру која на забаван, маштовит и интересантан начин уводи њене учеснике у свет креирања и спровођења монетарне политике, у складу са изазовима који се пред њу свакодневно постављају.

Упознавање домаће јавности с начинима вођења монетарне политике кроз друштвену игру Монетура, а посебно с појмом инфлације (од чега зависи, како се креће и шта све утиче на њено кретање) представља нови вид финансијске едукације који ће Народна банка Србије спроводити у складу са својим друштвено одговорним вредностима и циљевима.

Монетура је друштвена игра на табли која представља функционисање Народне банке Србије у условима одржавања контролисане инфлације путем креирања и спровођења монетарне политике у односу на конкретне ситуације и утицаје.

Играње Монетуре не захтева претходно економско предзнање, већ само добру вољу и жељу да се, кроз игру и надметање, учесници упознају са функционисањем монетарног система. 

Играч се поставља у улогу гувернера Народне банке Србије који се суочава с реалним животним ситуацијама у којима наш монетарни систем може да се нађе и тако, коришћењем одговарајућих мера које примењује Народна банка, утиче на дату ситуацију. Применом одговарајућих мера играч осваја или смањује број поена и инфлацију одржава у границама жељене вредности. Поени који се освајају у игри представљају главно обележје успешности: стопу инфлације, вредност динара и поверење грађана. Поред тога, морају да се испуне три захтева (стабилност цена, финансијска стабилност и независност Народне банке) који омогућавају чланство у монетарном систему Европске уније. Победник игре је онај играч који први испуни све наведене задатке и у унутрашњем кругу табле дође до краја – до просечне инфлације Европске уније. 

Игра је намењена ученицима средњих економских школа, студентима економских и других факултета на којима се проучавају предмети из банкарства и финансија, запосленима у Народној банци Србије и свима онима који би желели да се, кроз забаву и дружење, ближе упознају с вођењем монетарне политике. Игра ће такође бити доступна и запосленима у другим централним банкама, гостима и сарадницима Народне банке Србије који ће, захваљујући двојезичним објашњењима, моћи да је користе без икаквог ограничења.

 

 

 

 

 

Monetura

Monetura

Monetura

Monetura